กระบวนการผลิต

原材料
拉丝
冷镦
光球

วัตถุดิบ

การวาดลวด

หัวเรื่องเย็น

โฟโตสเฟียร์

热处理
硬磨
分选
初研 精研

การรักษาความร้อน

บดยาก

การเรียงลำดับ

การวิจัยเบื้องต้นและการวิจัยอย่างเข้มข้น

清洗
光电
终检
包装

สะอาด

ตาแมว

การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

การบรรจุ