อุปกรณ์ทดสอบ

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

กล้องจุลทรรศน์ 40x

กล้องจุลทรรศน์ 100x

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ TESA

เครื่องทดสอบโครงสร้างโลหะ

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

0.1 อืมเครื่องมือสามเข็ม

0.2um เครื่องมือสามเข็ม

เครื่องบด

อุปกรณ์ทดสอบสเปรย์เกลือ

硬度计
圆度仪
振动仪

เครื่องทดสอบความแข็ง

เครื่องวัดความกลม

ไวโบรมิเตอร์